mainSlider_FullWidth_Industri
mainSlider_FullWidth_Rigg
mainSlider_FullWidth_Fiskeri
mainSlider_FullWidth_Cruise
mainSlider_FullWidth_Gjestehavna
mainSlider_FullWidth_Smabat
Arendal-Havn-banner

AKTUELT

Alle aktuelle saker

VIKTIG INFO for Slaabervik Vippe – Flytt båten din inn til Arendal gjestehavn

april 12, 2021|

Vedlikehold av anlegget med utskifting av 2 vipper. Torsdag den 15.04 og fredag 16.04 blir det vedlikeholdsarbeid på Slaabervik Vippe anlegg. 2 vipper skal byttes, samt oppløft og oppstramming av de andre. Det betyr at [...]

Dispensasjon for Lossing av Feed Fiskaa 09.04.2021

april 9, 2021|

Lokale restriksjoner er satt for å begrense ulemper for naboer, selv om støyen påregnelig er lavere enn fastsatt verdier i T 1442. Havnevirksomheten er viktig samfunnsøkonomisk aktivitet der næringslivsaktører ikke skal påføres ekstra kostander eller [...]

Disp for vessel Simon Stevin autoimmun 2021

mars 30, 2021|

The port confirms that exemption for local restrictions on loading times are granted for vessel MV Simon Stevin- on 10 individual loading operations In Eydehavn from august to desember 2021. The reason for granting this [...]

Arrangementer vi bidrar og er aktiv i

SAMFUNNSNYTTE – SJØ – SKIP – SKJÆRGÅRD

Målet for havnens virksomhet er samfunnsnytten og verdiskapningen knyttet til sjø, skip og skjærgård.

KARTVÆR OG VIND