mainSlider_FullWidth_Industri
mainSlider_FullWidth_Rigg
mainSlider_FullWidth_Fiskeri
mainSlider_FullWidth_Cruise
mainSlider_FullWidth_Gjestehavna
mainSlider_FullWidth_Smabat
Arendal-Havn-banner

AKTUELT

Alle aktuelle saker

Lasteoperasjoner av Rollingstone i uke 16-19

april 21, 2022|

Rollingstone skal ha 5 konsekutive reiser med 11 000 tonn stein. Ca 5 dager mellom hver reise. ETA Datoer wp.agw 21.04.2022 26.04.2022 01.05.2022 06.05.2022 12.05.2022 Froland Stein beregner å laste 9000-1000 tonn pr time. Ca 12 [...]

Handlingsplan for støy perioden 2022-2023

november 11, 2021|

STØY Arendal havn: Handlingsplan for støy perioden 2022-2023. Masseuttaks perioden (rev 2/01 des 2021) Vedtatt av Arendal havnestyre 01 des 2021 Arendal kommune har en målsetting om å bedre levevilkår for alle i tråd med [...]

Støy fra industri og havnevirksomheten på Eydehavn

august 23, 2021|

Støy fra industri og havnevirksomheten på Eydehavn Støy er en subjektiv og personlig oppfatning av ulempe - reell for den som er berørt. Dette gjelder selv om støyen ikke er i strid med eller overskrider [...]

Arrangementer vi bidrar og er aktiv i

SAMFUNNSNYTTE – SJØ – SKIP – SKJÆRGÅRD

Målet for havnens virksomhet er samfunnsnytten og verdiskapningen knyttet til sjø, skip og skjærgård.

KARTVÆR OG VIND