Oppdatering Utrasing av fjell ved Eydehavn Hovedkai! 

Utbedring av Eydehavn hovedkai etter utrasing ved årsskiftet er nå gjennomført.
Alle tidligere begrensninger er trukket. Minimum dybde ved kai er 12,5 meter. 

PRISLISTEN

FINN UT VÅRE AVGIFTER OG VEDERLAG  I PRISLISTEN

Arendal Havns prisliste