Handlingsplan for støy oppdatert 2023! 

Arendal Havn har nå oppdatert og lagt ut den reviderte versjonen av handlingsplanen (DOCX, 30 kB) for støy. 

Les mer om støy her!

PRISLISTEN

FINN UT VÅRE AVGIFTER OG VEDERLAG  I PRISLISTEN

Arendal Havns prisliste 

UTRASING AV FJELL VED EYDEHAVN HOVEDKAI ARENDAL HAVN

Arendal havn reduserer med umiddelbar virkning maksimal tillat dypgående til 8 meter,  ved Eydehavn hovedkai fra pullert no 6 til kaiens avslutning mot SV i en lengde av 100 meter.

  • En mindre del av kaiområdet er også fysisk sperret for laste/losse operasjoner – og påliggende last.

Les mer om utrasingen her (PDF, 507 kB)