Sandvikodden tankanlegg

Sandvikodden tankanlegg ligger på Hisøy, Arendal. Adressen er Losveien 60, 4816 Arendal.

Bygget på 60- tallet av NATO. Eiet og drevet av Forsvaret til 2005, da Arendal kommune kjøpte anlegget.

Tankanlegget i fjell, kaien med tilhørende arealer og utstyr er et ansvar for Arendal Havn KF.

Anlegget benyttes til lagring av våtbulk som biodiesel, HVO (Hydrotreated vegetabil Oil), miljøvennlig brennstofftilsetning til diesel. Skip som anløper anlegget henter og blander inn biodiesel– og frakter ferdigprodukt til andre havner og videre til bensinstasjoner og lagertanker over hele Scandinavia

Sandvikodden inngår i en viktig nasjonal omlegging til mer miljøvennlig drivstoff, mindre utslipp og bedre bærekraft. Anlegget t er oppgradert og fremstår i dag som et moderne, trygt, oppgradert, sikkert og effektivt tankanlegg.

Informasjon til deg som bor i nærheten (PDF, 226 kB)

Teknisk informasjon

Sanvikodden tankanlegg
  Posisjon Lengde Maks dypgående Høyde
Sanvikodden tankanlegg (ISPS) 58.43385°N, 08.78073°Ø 81,6 m 10,5 m 2 m

Lokale Restriksjoner Sandvikodden (PDF, 97 kB)