UTRASING AV FJELL VED EYDEHAVN HOVEDKAI ARENDAL HAVN

Arendal havn reduserer med umiddelbar virkning maksimal tillat dypgående til 8 meter,  ved Eydehavn hovedkai fra pullert no 6 til kaiens avslutning mot SV i en lengde av 100 meter.

  • En mindre del av kaiområdet er også fysisk sperret for laste/losse operasjoner – og påliggende last.

Les mer her  

PRISLISTEN

FINN UT VÅRE AVGIFTER OG VEDERLAG  I PRISLISTEN

Arendal Havns prisliste 

ARENDAL HAVN HAR OPPNÅDD HISTORISK HØY AKTIVITET

For første gang i historien passerer havna i Arendal over 1.000.000 tonn med last!

Les mer her