Kontakt

Rune HvassRune Hvass

Havnefogd

rune.hvass@arendalhavn.no

+47 900 68 450 

 

Assisterende havnefogdGordon Fuglestad

Assisterende havnefogd

gordon.fuglestad@arendalhavn.no

+47 466 28 008