Veitrase mellom Eyde Energipark og Arendal Havn

I forbindelse med tilrettelegging for batterifabrikken, er det etablert en prosjektgruppe som skal jobbe med mulighetsstudiet rundt autonom og elektrisk transport fra Eyde energipark ned til Arendal Havn. 

Et mål om: mest transport av varer og mennesker på færrest mulig kjøretøy. All transport til og fra fabrikken skal være utslippsfri, og det meste skal transporteres via Arendal Havn.

Mulighetsstudiet skal klargjøre hva som skal til for å få til miljøvennlig, effektiv og lønnsom transport av:

1. Råvarer – til fabrikk

2. Ferdige produkter – til havna på vei (se reguleringsplan Ny vei fra Eyde energipark til Neskilen og Ny vei til Eydehavn)

3. Arbeidstakere – ansatte til og fra batterifabrikken

Prosjektet har definert en sammenhengende logistikkjede og det har blitt opprettet en egen arbeidsgruppe som jobber med helhetlige rammer og økosystem for bærekraftig trafikkavvikling på veistrekningen mellom planlagt tørrhavn til havn. Representanter fra Arendal kommune, Arendal Havn, Agder Fylkeskommune, Kystverket, Statens vegvesen vegvesenet og Testarena Kongsberg By&Lab er med i prosjektet. Prosjekter ledes av Kongsberg By&Lab på oppdrag fra Arendal kommune. Hensikten med denne arbeidsgruppen er å produsere underlag for valg av retning i piloteringsløp, rammer for videre arbeid og innspill til relevante strategier og reguleringsplaner.

Bilde som illustrerer logistikk kjeden på veien, og på sjøen.  - Klikk for stort bildeIllustrasjon av logistikkjeden som skal gjennomføres digitalt og fysisk.

Parallelt med mulighetsstudien jobber en med å skissere ut og starte opp piloteringsløp. Dette gjør vi for å kunne effektivisere prosess mot implementering av helhetlige og bærekraftig transportløsninger så tidlig som mulig.

Bilde som illustrerer den nye veien som skal bygges fra Longum krysset, forbi Morrow og mot Helle, og videre ned til Arendal Havn området i Eydehavn.  - Klikk for stort bildeEyde Energipark og Arendal Havn

Film om prosjektet

Mer om prosjektet

Leveranser:

Pilotprosjekt - energieffektiv, autonom transport. (PDF, 5 MB)

Delrapport utredning veistrekning Eyde Energipark - Arendal Havn. (PDF, 977 kB)

Delrapport Autonom og elektrisk transport pr 1. juli 2022. (PDF, 88 kB)