Lys

Etter lov om havner og farvann § 39 har havnen mottaksplikt for skip – som kan komme og gå hele døgnet.

Skip som ankommer eller avgår havnen kan gjøre det hele døgnet – og det er et krav at skipet skal være sjøklart ved avgang eller umiddelbart etter avgang. Dette er et ansvar som påhviler skipets kaptein. Lys vil være viktig ved ankomst, avgang og laste/losseoperasjon. Lys på kaien skal normalt være avslått når det ikke er påkrevd på grunn av sikkerhet i havneområdet.