Historie

   

 

Historie
År Hendelse
1528 Arendal nevnt første gang i nederlandske tollpapirer.
1610 Arendal ble et knutepunkt hvor handelsborgere hadde rett til handel med utlandet.
1641 Christan IV grunnla Kristiansand som kjøpstad i 1641 og forlangte at alle borgere på Agder skulle flytte til Kristiansand. Arendalittene nektet.
1723 Arendal blir kjøpstad. Kjøpstadborgerne hadde enerett på handel med utlandet, alle handel fra omegnen ble kanalisert via Kjøpstaden. Dette år regnes som Arendal bys grunnlag.
1740 Arendal Havn fikk sin første havnefogd.
1807 Arendal vokste til vår nest største sjøfartsby etter Bergen med 11 prosent av landets handelstonnasje.
1819 Folk i Arendal fikk en spesiell opplevelse: et dampskip «Savannah» besøkte byen. Dette var første gang et dampskip anløp Europa og norsk havn.
1849 Navigasjonsakten på England og koloniene ble opphevet. Dette ga skipsfartsnæringen i Arendal et løft. Arendals store flåte av store og relativt nye seilskip kunne nå frakte varer til England og koloniene.
1884 I 1884 var Arendal Norges fremste sjøfartsby med ca. 500 skip på i alt 210 000 tonn (13 % av landets tonnasje). I 1886 kollapset bankvesenet i byen og nedgangstidene var brutale.
1940 Arendal hadde landets 4.største tankskipsflåte; bare Oslo, Bergen og Stavanger var større. 9. april 1940 ble Arendal besatt av tyske styrker som ikke møtte motstand.
1970 Fra 1970 og frem mot 2000 gikk havnetrafikken i Arendal ned. Havna ble utkonkurrert av andre havner og hadde begrenset areal og kaier til å kunne operere effektivt.
1984 Før 1984 var Arendal Havn eid av staten. I 1984 overførte staten havnene til kommunene og laget en egen havne og farvannslov. Arendal havn ble opprettet som et kommunalt foretak, heleid av Arendal kommune. Arendal havn hadde sin virksomhet i sentrum av byen, med lasting og lossing av skip.
2008 2008 medførte en stor forandring i havne driften i Arendal. Industri og trafikk havnen ble flyttet fra sentrum til Eydehavn. Industristedet Eydehavn med mer enn 100 årig industrihistorie hadde gode naturgitte forhold for en industrialisert havn.
I dag Arendal havn har hatt stor godsvekst økning og betydelig omsetningsøkning hvert år siden 2008. Havnedriften er kommersiell og havnen får ingen støtte eller tilskudd til sin drift, men er en viktig aktør for å sikre konkurranse logistikk for næringslivet. Arendal havn har vært en avgjørende faktor for å få etablert Morrow batteries i Arendal.

Vil du ble enda bedre kjent med historien og nåtiden til Arendal Havn kan du se filmen fra 2018.