Fiskemottak

Fiskemottaket i Barbu er eiet av Arendal Havn og det lokale mottak for fisk og skalldyr i regionen. 

Fiskemottaket leies ut til Arendal Fiskemottak AS et selskap eiet av lokale fiskere. Det er utsalg av lokalt fanget fisk og skalldyr på stedet, koselig kafe og servering, lagerrom, kaier, landstrøm og drivstoff tilgjengelig.

Redningskøyta har fast kaiplass ved Fiskemottaket og Redningsselskapet leier lokaler for sin kursaktivitet i Barbu.
For fiskere eller de som vurderer å satse som fisker i Arendal vil det kunne legges til rette med utgangpunkt i Barbu for fartøy og redskaper. 

Teknisk informasjon

Fiskemottak
  Posisjon Lengde Maks dybdgående Høyde
Fiskemottak 58.461668 N, 08.777385 Ø 127 m 8,5 m 2 m

Prisliste