Arendal Havn strategi

Strategi 2017 - 2027

Oppdrag og visjon:  Samfunnsnyttig, bærekraftig sjørelatert verdiskapning

Verdier: Mulighetsdrevet, Innovativ, Langsiktig, Tilrettelegger

GODS- OG PROSJEKTHAVN

CRUISE

 GJESTEHAVN

FRITIDSBÅT OG LOKALFERGE

FISKERI OG FISKEMOTTAK

Tilrettelegging for andre tjenester

  • Arendal Havn ønsker å legge til rette for sjørelaterte aktører som Redningsselskapet, Kystlag og maritime foreninger på et bredt grunnlag.
  • Arendal Havn ønsker å samarbeide med og legge til rette for en god Skjærgårdstjeneste, med supplerende tjenester og som back-up for hverandre.

Forutsetninger

  • Arendal Havn ivaretar Arendal kommunes myndighetsutøvelse etter lov om havner og farvann.
  • All virksomhet i regi av Arendal Havn skal være fremtidsrettet og bærekraftig.
  • Havnens virksomhet forutsettes finansiert ved salg av tjenester, brukerbetaling og eventuelle tilskudd.