Om Arendal Havn

Arendal Havn  ønsker å tilby havne og transporttjenester  til markedets mest gunstige og konkurransedyktige priser.  Vi er en forutsigbar og lojal leverandør i logistikkjedene til vareeiere og operatører.

Tjenester som tilbys

Arendal Havn tilbyr utleie av areal, lager, industribygg, kaier,  håndteringsutstyr, småbåtplasser og gjestehavns plasser. Havnen tilbyr  store mobile havnekraner, langtidsleie; grønn landstrøm og håndterer alle typer last.

Arendal Havn skal levere spesifikke tjenester til sine kunder – til lavest mulig pris og med minst mulig miljøpåvirkning.

Havnens lokasjon

Havnen ligger i en av de raskest voksende norske og nordiske regionene et par timers kjøring sør fra Oslo. Havnen har kort deviasjon fra åpen sjø, dype kaier, ingen høydebegrensninger og plass til skip opp til Panamax-størrelse. Arendal Havn har plass til de største skip og offshoreenheter, og er fullt utstyrt med alle relevante kai fasiliteter og håndteringsutstyr for prosjekter, spesielle operasjoner og last inkl landstrøm.

Vårt mål

Samfunnsnytte og verdiskaping knyttet til sjø, skip og skjærgård.

Vårt oppdrag

  • Gi næringslivet i regionen konkurransemessige fortrinn gjennom miljøvennlig sjøtransport, lager og lastehåndtering​.
  • Være en leverandør, pådriver og partner for innovative  og bærekraftige logistikkløsninger - fra kai til kunde.
  • Mer gods fra vei til sjø i tråd med nasjonale og internasjonale avtaler og forpliktelser​.

Våre verdier

Våre verdier Mulig+innovativ
Mulighetsdrevet Innovativ
I møte med raskt skiftende omgivelser ønsker vi å være kapable til å se trusler og muligheter, og å omsette dem til løsninger, handling og endring. Vi skal ta initiativ, støtte andres initiativ og være en «first mover» for ønsket omlegging. Vi ønsker stadig utvikling ved å forbedre eksisterende, eller skape nytt, som er nyttig og kan nyttiggjøres. Dette gjelder alle relevante aktiviteter, produkter, tjenester og systemer.
Våre verdier Langsiktig + Tilrettelegger
Langsiktig Tilrettelegger
Bærekraft handler om å ta langsiktige og holdbare valg som ikke går på bekostning av kommende generasjoner. Langsiktighet handler også om å være en forretningspartner å stole på over tid. Vi ønsker å legge tilrette for at næringsliv kan etableres og være levedyktig. Vi vil legge tilrette for at besøkende, turister og fastboende kan få gode opplevelser på sjøen og i skjærgården.

Arendal Havn skal være et miljøvennlig og effektivt logisitkknutepunkt for næringslivet. Vi har fokus på effektivisering av havnedriften, utvikling av knutepunktet for godstrafikk og strategisk tilrettelegging for å overføre mer gods fra vei til sjø.