Havnestyret

Arendal Havn KF ledes av havnestyre som skal påse at virksomheten drives i tråd med Arendal havns formål, havne- og farvannsloven, vedtekter, budsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av Bystyret. 

Havnestyret består av 7 representanter samt en representant fra de ansatte. 

Havnestyret velges for 4 år og valget følger den kommunale valgperioden.

Det er bystyret som velger medlemmer og vara til havnestyret.

Representanter i Havnestyret Arendal Havn KF 2023-2027

Svein Harald Monsen - Leder i utvalg (Arbeiderpartiet)

Torbjørn Nilsen - Nestleder i utvalg (Fremskrittspartiet)

Birthe Engesland - Utvalgsmedlem (Senterpartiet)

Oddvar Godø Elgvin - Utvalgsmedlem (Venstre)

Peder Syrdalen - Utvalgsmedlem (Høyre)

Ingebjørg Godskesen - Fylkeskommunens representant

Rune Hvass - Havnefogd / Daglig leder

Magdalena Pawlik-Bak – Ansatt representant (Arendal Havn KF)

Varamedlemmer

Mats Maltby - Venstre

Fredrik Wilhelm Schulze - Arbeiderpartiet

Torunn Poppe - Arbeiderpartiet

Øystein Olsen Krogstad - Kristelig Folkeparti

Ellen Gunneng - Fremskrittspartiet

Benedikte Nilsen Glommen - Høyre

Raymond Skorstad - Fremskrittspartiet 

Linda Øygarden - Høyre

Møteplan for 2024

Det er satt opp følgende møteplan for 2024 (det tas forbehold om endringer):

Møteplan for 2024
Møtedato Innkalling Protokoll
10.jan Åpne Åpne
14.feb Åpne Åpne
13.mar Åpne Åpne
17.apr Avlyst Avlyst
15.mai Åpne Åpne
12.jun
22.aug*
4.sept*
16.okt*
13.nov*
4.des*

Tidligere møteplaner