Lagring

Arendal Havn er et godsknutepunkt for gods i bevegelse mellom sender og mottager, og langtidslager for større og mindre virksomheter.

Gods kan lagres i havnen etter avtale med Arendal Havn.

Utleie av utstyr og/eller personell som havna tilbyr til faste lave priser. Langtidsleie avtales særskilt.

Priser og vilkår finner du i vår prisliste.