Avfall

Avfallsmottak er tilgjengelig mot bestilling.

Avfallsleveranser belastes etter type og mengde avfall. Farlig avfall, olje og oljeholdig avfall, samt kloakk skal ALLTID forhåndsklareres og rapporters på eget formular.

Priser finner du her.