Kaier og Terminaler

Nøkkelinformasjon om våre kaier og terminaler.

Kaier
Arendal Havn Eydehavn terminal (ISPS) Sanvikodden tankanlegg  (ISPS) Cruisekaier (ISPS) Fiskemottak
Batterikaien Hotellkaien
Kaiens posisjon 58.29806°N, 08.52749°Ø 58.43385°N, 08.78073°Ø 58.458701°N, 08.772074°Ø 58.458440°N, 08.770709°Ø 58.461668 N, 08.777385 Ø
Kaiens lengde 326 m 81,6 m 110 m 77 m 127 m
Maks dypgående 11,5 m 10,5 m 10 m 10 m 8,5 m
Kaiens høyde 2 m 2 m 2,2 m 2,2 m 2 m
Aktivitet General cargo, container, ro-ro, tørrbulk, prosjektlaster, offshore, våtbulk Tankanlegg, våtbulkfartøy Cruiseskip Cruiseskip Fiskemottak
Tjenester Lossing/lasting, kraner, lager inne/ute, landstrøm, ferskvann, avfall tjenster. Lossing/lasting, lagring av våtbulk produkter. Fortøyning/løskast, ferskvann, avfall, landstrøm, vakthold. Fortøyning/løskast, ferskvann, avfall, landstrøm, vakthold. Utsalg av fisk og skalldyr,  kafe og servering, lagerrom, landstrøm og marina med drivstoff fylling

Prisliste