Lossing / lasting

Arendal Havn er et godt utgangspunkt for rask og kostnadseffektiv distribusjon av varer til og fra Sørlandet.

I samsvar med den nasjonale målsettingen om mer last langs sjøveien er vår oppgave å legge til rette for funksjonell godsoverføring mellom sjø og vei og at mer gods flyttes fra vei til sjø.

For tiden jobber vi med tørk- og våtbulk. Selskapet planlegger å utvikle seg som et resultat av at andre måter å transportere varer på sjø vil dukke opp.

Under lasting og lossing bruker vi våre maskiner, vårt utstyr og personell.

Priser