Folkemøte Onsdag 6. Desember

Folkemøte arrangeres Onsdag 6 desember kl. 19:00 - 20:30
Sted: Østre Tromøy IL klubbhus ved Sandnes skole.

Tema for møtet: Fremtidig havneaktivitet på Eydehavn
Helsekonsekvensutredning (Norconsult mai 2023) ved havneutvidelse.
Områdereguleringsplan. Innsigelser og innspill mottatt. Videre arbeid og ønsket fremdrift v/havnefogd.
Innspill, spørsmål og utfordringer fra befolkningen på Østre Tromøy v/leder havnestyret.

Foreløpig agenda:

19:00: Velkommen / formål med møtet

19:10: Helsekonsekvensutredning utvidelse av Arendal havn

19:30: Områdereguleringsplan: Status. Innsigelser og innspill

19:40: Status havneutvidelsen – tiltak gjort – videre fremdrift 

20:00: Spørsmål, innspill, kommentarer  

Ordfører / leder havnestyret

Kommuneoverlege Andreas Ask

Havnesjef Rune Hvass

 

Svein H Monsen

Møtet er planlagt avsluttet kl 20:30