Første Containerskip Ankommer Arendal Havn: En Milepæl i Regional Utvikling

Mandag, 23. oktober 2023, markerer starten på en ny og spennende fase ved Arendal Havn. Det første containerskipet, Thea II, (SAMSKIP) er på vei mot Eydehavn Terminal i Arendal for å losse første last med containere, som skal til batterifabrikken Morrow. Containerne kommer fra Sør-Korea med et stort fartøy (CMA-CGM) til Rotterdam. Omlasting til Thea II ble gjennomført i Rotterdam. Ansvarlig speditør og tilrettelegger har vært Rhenus Logistics, som nå etablerer seg fast i Arendal.

Arendal Havn har i flere år vært et knutepunkt for lasting og lossing av ulike typer bulklast, (veisalt, kalk, biomasse, HVO, stein mm.) Arendal havn har vokst betydelig i godsvolum hvert år, og i 2022 gikk det 1,2 mill. tonn med gods over havna. Etablering av ny containerterminal markerer et betydelig skritt videre, både for Arendal Havn, men først og fremst for næringslivet i denne regionen.
Flere etablerte aktører får et nytt kostnadseffektivt transporttilbud på sjø, som kan redusere kostandene, gi økt fleksibilitet og bedre bærekraft også for mindre aktører.
Nye bedrifter vil etablere seg nært effektive transportknutepunkt og bidra til økt verdiskapning i denne regionen.

Å etablere en containerhavn er ingen liten oppgave, og det kreves omfattende forberedelser for å håndtere en helt ny type last. Det kreves også et visst forutsigbart volum for at transportaktørene skal kunne satse.

Utvidelse av Kapasitet:

Eydehavn Terminal har gjennomgått betydelige utvidelser de siste årene. Mer enn 1 mill. kubikk fast fjell er de siste årene sprengt, knust og blitt lastet ut på skip for å klargjøre nye havnearealer på Eydehavn til containertrafikk. Det er innkjøpt kraner maskiner og håndteringsutstyr for sikker og effektiv håndtering av containerlasten.

Kompetanseheving:

For å sikre en vellykket gjennomføringsevne har Arendal Havn ansatt flere nye medarbeidere, både transport rådgivere og logistikk planleggere, men også operatører av kraner og tungt utstyr. Det er bestemt at det skal etableres et eget selskap for håndtering av terminalen Arendal terminal service as (ATS).

Investering i Utstyr og Teknologi:

  • Innkjøp av 2 Reach Stackere og terminaltraktor
  • Mer enn 5 000m2 med lagerkapasitet er etablert i havne området
  • Ny mobil havnekran - blant de største i Norge
  • Omfattende opplæring og trening er gjennomført inkl. besøk i andre havner


Samarbeidspartnere:

Mange aktører er involvert for å frakte godset fra Sør-Korea. Morrow Batteries er bestiller og vareeier. De fortjener honnør for å tydelig satse på bærekraftige og kostnadseffektive transportløsninger som også vil komme andre til gode.
Rhenus Logistics har hatt overordnet ansvar for å legge til rette for transporten. CMA-CGM har stått for transporten fra Asia til Europa. Samskip har ansvar for shortsea delen til Eydehavn som altså anløper i dag med de første 51 containere.

Arendal Havn ser frem til anløpet av Thea II og selv om skipet er lite, marker dette en ny tid for Arendal og regionen med mer effektiv og bærekraftig sjøtransport. 

Video Produsert av Media Service AS