God Jul 2023

Kjære alle sammen,

I anledning den kommende julehøytiden og det nye året, ønsker vi i Arendal havn og havnestyret å takke dere for et godt samarbeid og verdifull støtte gjennom 2023. Det har vært et spennende år, og vi ser med optimisme på 2024, i håp om at det blir like givende.

Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har hatt i året som har gått, og ser frem til å fortsette dette i året som kommer. Ønsker dere alle en fredfull jul og et nytt år fylt med helse, lykke og velstand.

Med vennlig hilsen,

Arendal havn og havnestyret