HISTORISK HØY AKTIVITET VED ARENDAL HAVN

Ved Arendal havn har det i hele år vært høy aktivitet. Flere tusen tonn går fra vann til land hver dag over kaia på Eydehavn gods- og trafikkterminal. Med Sørlandets største havnekran, med en løftekapasitet på over 150 tonn, er Arendal havn i stor grad bidragsgiver til økt vekst og verdiskaping i regionen.

For første gang i historien passerer havna i Arendal over 1.000.000 tonn med last. Dette utgjør cirka 3000 tonn pr. dag, noe som tilsvarer omtrent 250 fulle lastebiler. Hvis vi bryter dette enda mer ned og ser på alle hoder og hender som totalt er innom lasten før det havner på endelig sted – da ser vi virkelig hvilken verdi en veldrevet havn har.