Info - Tall Ships Races, 2-6 August

Alle kaier er i perioden 2 - 6 August reservert av Tall Ships Races. I henhold til dette gjelder følgende punkter. 

  • Alle kaier fra Barbu Fiskemottak til Rådhuskai i Arendal gjestehavn, inkludert Pollen, er forbehold deltagende fartøyer.
    Det vil ikke være mulig å fortøye eller komme til mellom fartøyene fra 2-6 Aug.
  • Lokalfergetrafikk til og fra Tyholmen går som normalt.
  • For henting/av/påstigning (ikke fortøyning) benyttes: Barbu v/Bunnpris, Gjestehavna ( i ordinær drift) og Kittelsbukt.
  • For dagsbesøk tillates fartøy inntil 40 fot å fortøye på utsiden av bølgebrytere i Barbu småbåthavn.

Mer praktisk informasjon finnes på arrangørene sine sider, tallshipsracesarendal.no