LASTING AV MATERIELLBUNTER ONSDAG 06 MARS 2024

Scan Fjord skal laste materiellbunter av plank onsdag 06 mars. På grunn av forsinkelser etter kraftig vind, er det gitt dispensasjon fra havnerestriksjoner for lastetid for Scan Fjord.

Lasteoperasjon for lasting av plank via sideport ved Eydehavn terminal er beregnet å starte fra 06:00 Onsdag 06/03 til ferdig lastet - antatt ca. 01:00.

Lasteoperasjonen anses ikke for å være støyende, og vil ikke generere støy som handlingsplanen er ment å være tiltak mot.