Sandvikodden tankanlegg melding om uønsket hendelse

I forbindelse med rutinemessig trykktesting 08 sept av laste/losseslanger ble slangen frakoblet, men med et gjenværende lite trykk. Dette medførte at en svært liten mengde (0,5- 1 liter) HVO utilsiktet havnet på sjøen.

Dette medførte en tynn oljefilm som nå allerede er oppløst. Anlegget er inspisert og verifisert tett og intakt. Hendelsen vil bli fulgt opp internt og mot leverandør.

 

Rune Hvass, Havnesjef