Ytterligere forsinkelse ved etablering av nytt småbåtanlegg i Kuviga

Hei alle leietakere i Kuviga.

Det tar dessverre lenger tid å få nytt anlegg ferdig i Kuviga.

Ødeleggelsene av infrastrukturen under vann; vannrør, kloakk, strømkabler og nettkabler, hadde forskjøvet seg ganske mye og må opp til overflaten for kontroll og reparasjon.

Hvor lang tid dette vil ta, vet vi ikke ennå, men vi håper at alt er klart til medio juni.

Vi tilbyr dere midlertidig plass til båten i Songe / Mortenstø anleggene, og da selvfølgelig uten ekstra kostnader for dere som leietakere.

Disse anleggene har tilgang til strøm, vann og avfallshåndtering, på samme måte som i Kuviga.

Anleggene har også relativt godt med parkeringsplasser for de av dere som må bruke bil til og fra.

Vi ber dere ta kontakt med oss på e-mail post@arendalhavn.no for avtale om og tildeling av midlertidig plass i Songe / Mortenstø frem til ferdigstillelse av nytt anlegg i Kuviga.

I e-mailen ber vi om hvem som står som leietaker av plass i Kuviga, samt plass nummeret.

Vi beklager at det tar tid, men det er lite vi kan gjøre for å fremskynde arbeidet.

Vi skal gjøre vår beste for å yte dere best mulige service og hjelp i den situasjonen vi alle har kommet i.

Ha ei fortsatt god helg og god for-sommer.