Leie av arealer og lokaler

Eydehavn er et industristed med mer enn 100 årig historie.  Arendal Havn ble etablert her i 2008. 

Det er kort deviasjon fra åpent hav i Skagerak via Tromøysund til Eydehavns dype kaier. 

Eydehavn består av totalt ca 450 da ferdig regulert til havne- og industriformål.

Store områder direkte ved kaifront, egnete innendørs og utendørs lager for kort/langtids lagring.  Håndteringsutstyr inkl 2 mobile havnerkraner med stor løftekapasitet (150t +) og lang rekkevidde.
Fabrikasjonshaller, varmtlager , prosjektkontorer tilgjengelig i havneområdet. Ny direkte veiforbindelse til E18, egen dry port og Eyde energi park ferdigstilles i 2025.

Ett bilde som illustrerer område rundt Eydehavn og de ulike bygningene og losseområdene.  - Klikk for stort bilde

Bygg

Bygg Eydehavn terminal
Beskrivelse Selskap Størrelse
1 Kontorbygg Arendal Havn 540 kvm
2 Kaldtlager Mesta 680 kvm
3 Varmtlager Arendal Havn 720 kvm
4 Kaldtlager Mesta 1 950 kvm
5 Bygganlegg Miljøkalk (Franzefoss) 4 500 kvm
6 Kaldtlager Arendal Havn 288 kvm
7 Industribygg C-sub 2 880 kvm
8 Kaldtlager Mesta 4 000 kvm
9 Kaldtlager GC Rieber 1 200 kvm

Arealer

Arealer i Eydehavn terminal
Sone Beskrivelse Størrelse Tilgjengelighet
A Containerterminal 12,4 daa Under utvikling, ferdig 2023-2025
B Industri 7 daa -
C Uteareal 6 daa -
D Industri og bulklager 14,6 daa -
E Industri og bulkhåndtering 14,8 daa -
F Ammoniakk produksjonsområde 33,6 daa Under utvikling, ferdig 2023-2024
G Godsterminal/containerterminal 35 daa Under utvikling, ferdig 2024-2026

Ta kontakt for mer informasjon.